Küptaş; granit, andezit, bazalt veya farklı doğal taşların doğal kırma veya sulu kesim gibi yöntemler sayesinde bölümlenmesi ve zemin döşemesi için kullanılır hale getirilmesi ile elde edilmektedir. Bu malzeme özellikle zemin döşemesi gibi noktalarda kullanılmak istendiğinde, mutlak olarak profesyonel bir kişi tarafından döşeme işlemi yapılmalıdır.

Standart bir şekilde küptaş döşeme işlemlerine bakıldığında, özellikle ara sokaklarda, tarih sokaklarda ve parklarda bu işlemin yapıldığı görülebilir. İşlemin gerçekleştirilmesi için öncelikle uygulama alanı ıslatılarak, zemin düzleme işlemi gerçekleştirilir ve çukur noktalarda kum gibi maddeler ile dolma yapılır. Bu sayede düz bir zemin elde edildikten sonra küp taş parçaları istenilen deseni oluşturacak şekilde yan yana getirilerek zemin kaplaması tamamlanır.

Taşlar ile zeminde kaplama işlemi gerçekleştirildikten sonra elbette ki taşlar arasında boşluklar ve taşların alt kısmında kısmi boşluklar kalacaktır. Bu istenmeyen boşluklar, ilerleyen dönemlerde su birikmesi ve çökme gibi sıkıntılar ya da istenmeyen sesler oluşturacağı için boşluklar ince kum ile sıkı sıkıya doldurularak, sökülmeyecek ve sıkıntı oluşturmayacak bir taş döşemesi elde edilebilir.